Thánh lễ khấn dòng của các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu (Caritas Sisters of Jesus) tại Hàn quốc

1
13

Thánh lễ khấn dòng của các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu (Caritas Sisters of Jesus) tại Hàn quốc

Bài viết của dòng Bác ái Chúa Giêsu

Kwanju, Hàn quốc 12/02/2021: Vào lễ Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh vừa qua, dòng Bác ái Chúa Giêsu tại tỉnh dòng Kwanju đã tổ chức Thánh lễ khấn dòng cho một số các chị em.

Vào ban sáng lúc 06 giờ 30, hai chị tuyên khấn lần đầu và 3 chị khác tuyên lại lời khấn tạm. Thánh lễ khấn dòng được cử hành tại trụ sở của tỉnh dòng ở Kwanju do cha Francis Kim Ok – joo SDB, Giám đốc cộng thể tại đây, chủ sự.

Vào lúc 09.30, Đức Cha Simon Hyun – jin Ok đến chủ sự Thánh lễ tuyên khấn trọn đời cho 2 chị em của hội dòng.

Xin chúc mừng hội dòng và các khấn sinh.

Dòng Bác ái Chúa Giêsu là một nhóm trong Gia đình Salêdiêng, được thành lập tại Nhật bản vào thời cha Cimatti, SDB. Linh đạo của hội dòng nhằm cổ suý việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và thực thi sứ mệnh truyền giáo. Hiện nay, hội dòng có hơn 1000 tu sỹ đang làm việc tại 16 quốc gia trên toàn thế giới. Riêng tại Hàn quốc, dòng Bác ái Chúa Giêsu có 3 tỉnh dòng với khoảng 400 hội viên.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây