Thông báo về việc thêm các lời cầu mới vào Kinh cầu Đức Bà của UBPT HĐGM Việt Nam

0
63

Trọng kính Đức cha, quý cha cùng quý thầy phó tế!

Chúng con xin gửi đến Đức cha, quý cha cùng quý thầy phó tế bản dịch chính thức của Ủy ban Phụng tự – HĐGM VN về việc thêm ba lời cầu mới vào Kinh cầu Đức Bà Loreto. Xin quý cha cùng quý thầy phó tế phổ biến bản dịch chính thức này, để cho có sự thống nhất trong toàn Giáo hội Việt Nam.
 
Chúng con cảm ơn quý cha và quý thầy phó tế. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ của quý cha!
 
 
TM. UBTT giáo phận
Linh mục Giuse Trần Quý Tuần

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây