Thông điệp Truyền giáo Salêdiêng tháng 08/2021 : Đào tạo các cộng sự viên người đời

0
16
Thông điệp Truyền giáo Salêdiêng tháng 08/2021 : Đào tạo các cộng sự viên người đời
Bài viết của cha Alfred Maravilla SDB, Tổng Cố vấn Truyền giáo
Nhà trung ương 10/08/2021.
 
Anh chị em thân mến,
Qua bí tích Rửa tội, mọi Kitô hữu đều trở nên những phần tử của cộng đoàn Dân Thánh Chúa và được thông dự vào sứ mạng của Hội Thánh. Mọi giáo dân cùng với các anh chị em sống đời thánh hiến tu sỹ cũng như các thừa tác viên có chức thánh, đều chia sẻ trách nhiệm chung trong việc thực thi sứ mệnh của Giáo hội.
 
Giáo dân tính nơi người đời diễn bày tính cách ‘đồng trách nhiệm’ trong Hội Thánh. Không phải chỉ như là những cộng sự viên của các linh mục, nhưng người giáo dân còn trở thành những chủ nhân ‘đồng trách nhiệm’ để phục vụ cho những thiện ích chung qua việc lưu tâm đến đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Như men trong bột, những giáo dân người đời được mời gọi hãy mang Chúa Kitô vào giữa thế gian để từ môi trường này, chúng ta truyền bá Tin mừng cho mọi người.
 
Vì vậy, một người Công giáo năng động không phải chỉ làm những công việc liên quan đến những tác vụ thuộc lãnh vực trần thế. Khác với các giáo sỹ và các tu sỹ sống đời sống thánh hiến, lãnh vực ưu việt của người giáo dân, nói theo một nghĩa nào đó, là phạm vi ở bên ngoài Giáo hội (outside the Church). Người giáo dân cần phải đứng vào vị thế can đảm và mang tính ngôn sứ khi đối diện trước những sa đoạ và các hình thái tội lỗi đang xảy ra nhan nhản trong xã hội hôm nay. Những tội ác đó đang ngập tràn thế giới trong mọi lãnh vực, từ xã hội, chính trị đến kinh tế. Các Kitô hữu người đời cần phải mang những giá trị Tin mừng đi vào trần gian để biến đổi thế giới này cách tận căn.
 
Chúng ta cũng nên nhắc lại rằng, ơn gọi Kitô hữu giữa đời không phải là ơn gọi thấp kém hơn so với ơn gọi linh mục hay ơn gọi tu sỹ sống đời thánh hiến. Chúng ta cũng không được phép cào bằng bằng cách trao cho giáo dân những công việc chỉ dành riêng cho những người có chức thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác chúng ta về thứ chủ nghĩa ‘Duy Giáo sỹ’ (clericalism), và ngài gọi đó là loại tội nặng gấp đôi (double sin). Tội đó được nhân lên 2 lần khi các linh mục lại muốn giáo sỹ hoá hàng ngũ giáo dân. Cũng vậy, thật là tai hại khi những người giáo dân lại cũng thích biến mình trở thành những giáo sỹ khi họ không có chức thánh.
 
Là những tu sỹ Salêdiêng cũng như những người đời thông dự vào trong sứ mệnh, chúng ta cùng cộng tác với Giáo hội trong sứ vụ rao giảng Tin mừng (Mt 28, 19 – 20), đặc biệt ưu tiên nhắm đến giới trẻ. Chúng ta cống hiến cho các bạn trẻ những cơ hội, không phải để chúng có thêm những cảm thức đức tin, nhưng là để chúng sống cách sung mãn hơn những kinh nghiệm về Thiên Chúa qua Tin Mừng mà chúng ta rao giảng.
 
Để sống tinh thần truyền giáo mà Don Bosco đã khởi xướng, chúng ta cần phải thay đổi tư duy. Chúng ta đừng xem người đời chỉ như là những cộng sự viên của chúng ta trong việc thực thi sứ mệnh. Chúng ta hãy trân quý họ như là những người đồng trách nhiệm và cùng thông dự (partners) với chúng ta trong các công cuộc. Cùng với họ, chúng ta làm phong phú hoá Giáo hội tại địa phương qua đoàn sủng Salêdiêng mà chúng ta đã được hấp thụ.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây