Thông điệp Truyền giáo tháng 05/2021 của cha Tổng Cố vấn Truyền giáo Alfred Maravilla, SDB

0
20
Rôma 10/05/2021
 
Don Bosco đã được sinh ra và lớn lên tại Becchi vùng Castelnuovo với truyền thống sâu đậm về lòng tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu ‘Nữ Vương rất thánh Mân côi’. Lòng đạo đức này đã ăn sâu nơi tâm hồn Ngài.
 
Khi Cha Thánh khởi sự công cuộc tại Tôrinô, Ngài lại bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Maria dưới tước hiệu ‘Mẹ An ủi’ (Consolata), cũng là bổn mạng của dân thành này. Thực ra, bức tượng Mẹ Maria đầu tiên được đặt tại cơ sở Pinardi chính là tượng ‘Đức Mẹ An ủi’. Tuy nhiên, trong 20 năm đầu tiên ở tại nguyện xá Valdocco, Don Bosco vẫn thích bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu ‘Mẹ Vô nhiễm nguyên tội’. Tại sao ? Việc Giáo hội công bố tín điều ‘Mẹ Vô nhiễm’ vào năm 1854 và sự kiện Đức Maria hiện ra tại Lộ Đức vào năm 1858 đã ảnh hưởng rất sâu đậm nơi tâm hồn Ngài. Cha Thánh muốn trở về với tước hiệu ‘Mẹ Vô nhiễm’ để nài xin Mẹ che chở, nâng đỡ trong sứ vụ giáo dục các bạn trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho Ngài.
 
Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1862, Cha Thánh lại sử dụng tước hiệu ‘Mẹ Phù hộ’ để bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Maria. Tước hiệu này nói đến uy quyền và sự bảo vệ của Mẹ Maria đối với Giáo hội trong những lúc khó khăn nhất. Don Bosco đã từng nói với cha Cagliero : “Đức Mẹ muốn chúng ta tôn kính Ngài dưới tước hiệu trên, bởi vì chúng ta đang sống trong những thời điểm rất khó khăn và chúng ta cần Mẹ Maria chở che, bảo toàn đức tin nơi các Kitô hữu”. Từ năm 1865 đến năm 1869, Cha Thánh đã cho xây dựng tại Valdocco – Tôrinô, không phải một ngôi nhà thờ của giáo xứ, nhưng là một ‘Đền Thờ’ đặc biệt để tôn kính Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, là bổn mạng của thành phố Tôrinô, và cũng là Đấng bảo trợ của nước Ý cũng như của toàn thể thế giới. Từ năm 1875, Don Bosco mong muốn rằng các vị thừa sai Salêdiêng sẽ khởi sự sứ vụ truyền giáo của mình bằng cách hiến mình cho Đức Trinh nữ Maria Phù hộ tại Đền Thánh này. Với ý hướng đó, Cha Thánh ước mong sao để đoàn sủng Salêdiêng phải được khởi sự từ nơi đây, để từ đó sẽ lan rộng và toả đi khắp nơi. Vì lý do trên, cha Edigio Vigano đã khẳng quyết rằng, tinh thần truyền giáo là yếu tố căn bản của đoàn sủng Salêdiêng, đồng thời lòng yêu mến đối với Đức Maria Phù hộ các giáo hữu cũng là yếu tính của đoàn sủng Salêdiêng. Lòng sùng kính này thuộc về bản chất và làm cho ơn gọi Salêdiêng của chúng ta được triển nở (x. Công báo số 289).
 
Các nhà truyền giáo Salêdiêng đã quảng bá lòng sùng kính Mẹ Phù hộ tại 134 quốc gia ở khắp năm châu. Các anh chị em thành viên của Hiệp hội ‘Mẹ Phù hộ’ (ADMA) cũng đã góp phần trong việc nuôi dưỡng đức tin và vun trồng lòng đạo đức này theo ý muốn của Don Bosco, đặc biệt cổ suý lòng yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu trên.
 
Mỗi năm, các nhà truyền giáo Salêdiêng đều quy tụ về Valdocco trước lúc xuất phát lên đường, để trước tượng Đức Maria Phù hộ, họ canh tân lại lời khấn và cam kết thực thi sứ vụ truyền giáo trong sự che chở của Mẹ Maria.
 
Là con cái của Don Bosco và sống với linh đạo Salêdiêng, chúng ta hãy quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Phù hộ. Chúng ta cũng phó thác cho Mẹ những vị truyền giáo Salêdiêng, đang miệt mài làm việc cho vườn nho Giáo hội trên khắp thế giới.
 
 
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây