Thông điệp Truyền giáo tháng 07/2021 của cha Tổng Cố Vấn Truyền Giáo

0
10

Thông điệp Truyền giáo tháng 07/2021 của cha Tổng Cố Vấn Truyền Giáo

Bài viết của cha Alfred Maravilla SDB, Tổng Cố vấn Truyền giáo

Rôma – Nhà Trung Ương 11/07/2021: Khi một vị Giám tỉnh tiếp nhận một anh em hội viên đến làm việc tại tỉnh dòng của mình để thực thi sứ vụ truyền giáo, vị Giám tỉnh đó phải đảm bảo để người anh em hội viên ấy được trải qua một khoá học ít là trong 6 tháng để học về ngôn ngữ tại địa phương nơi anh em sẽ đến làm việc. Nếu cần, khoá học có thể kéo dài thêm. Giới trẻ ngày nay vẫn hay sử dụng thêm một ngoại ngữ khác nữa, ngoài thứ ngôn ngữ bản địa mà người dân trong vùng vẫn thường dùng. Là các tu sỹ Salêdiêng, những mục tử kiêm nhà giáo dục, chúng ta cần phải biết thêm một loại ngôn ngữ khác, để có thể đáp ứng những nhu cầu của các bạn trẻ, nhất là tại những môi trường truyền giáo.

Ngôn ngữ là kết quả của những suy nghĩ và lối sống của một dân tộc, hay của một nhóm người. Nó là yếu tố quan trọng cấu thành nền văn hoá tại địa phương, vì nó diễn tả những giá trị, những niềm tin hoặc những ý nghĩa của cuộc sống thường ngày. Nói cách khác, ngôn ngữ diễn bày những tư duy, những quan niệm sống, những cách thái suy nghĩ của một nhóm người, giúp cho những thành viên trong nhóm đó có thể thông hiểu lẫn nhau và tạo ra mối tương liên xã hội giữa họ đối với nhau.

Việc học hỏi một loại ngôn ngữ mới có thể dễ làm chúng ta lo lắng. Tuy nhiên, biết thêm một ngoại ngữ sẽ giúp chúng ta khám phá thêm một chân trời mới. Học thêm một ngôn ngữ không phải chỉ là học những từ ngữ hay học về cấu trúc văn phạm… nhưng chúng ta còn phải học thêm về nền văn hoá và những giá trị tinh thần mà các cư dân vùng đó đang sử dụng loại ngôn ngữ trên.

Bối cảnh văn hoá là nền tảng giúp chúng ta nắm bắt được một loại ngôn ngữ mới, đồng thời ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng cách thành thạo lại chính là chìa khoá để giúp chúng ta thấu triệt những đặc nét văn hoá tại vùng này. Mặt khác, chúng ta không thể học thêm một ngôn ngữ mới nếu chúng ta chưa hiểu về các đặc nét văn hoá nơi những con người đang sử dụng loại ngôn ngữ trên. Do đó, nếu chúng ta chưa biết về văn hoá tại nơi mà chúng ta làm việc truyền giáo, chúng ta sẽ không thể thành công trong việc học ngôn ngữ mà những người dân vùng đó đang sử dụng.

Nếu một anh em Salêdiêng nói được ngôn ngữ thổ dân tại vùng truyền giáo, anh em đó sẽ dễ tiếp cận các bạn trẻ và dễ chung hoà cuộc sống với họ. Chúng ta sẽ hiểu những nét văn hoá của dân chúng, hiểu được lý do tại sao họ lại suy nghĩ như thế, và chúng ta sẽ biết cách nói về Tin Mừng của Chúa Giêsu cho họ. Khi nói được ngôn ngữ của người dân địa phương nơi vùng truyền giáo, chúng ta sẽ mở rộng chân trời để có thể đối thoại và làm việc trong một môi trường đa văn hoá, nhất là chúng ta sẽ biết cách hội nhập văn hoá một cách linh động và có hiệu quả cách thực sự.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây