Thư của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng về dịch bệnh viêm phổi do virus corona

0
121

Nguồn WGPSG ( https://www.youtube.com/watch?v=G6eU0jwWA8Y&feature=share&fbclid=IwAR0Elb5_H9eGDbUqLLQ1DfnUFSD0gL7UPFDQytg9-sloHUMkd2TxDMtJGUE )

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây