Thư Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi quý linh mục tháng 6-2020

0
42

🎤Giọng đọc: linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh (https://www.youtube.com/watch?v=jVVEot9ZR2k)

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây