THƯ VIỆN VÀ HỘI TRƯỜNG MỚI PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU THẦN HỌC TẠI TRUNG TÂM HỌC VỤ DON BOSCO XUÂN HIỆP

0
146

(Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – 7/10/2018) – Sau hai tháng rưỡi thi công, tại “Trung tâm Học vụ Don Bosco” thuộc khu phức hợp Salêdiêng Xuân Hiệp, việc chuyển đổi từ nhà thi đấu đa năng thành một Thư viện và Hội trường đã hoàn thành. Thư viện có thể chứa khoảng 150 người cùng một lúc để tra cứu, thảo luận và có sức chứa khoảng 90.000 đầu sách; Hội trường có sức chứa trên 230 người. Với cách này, anh em Salêdiêng có thể tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương và các sinh viên Thần học. Trong khu phức hợp Salêdiêng cũng có một Nhà thờ Giáo xứ mới dâng kính Don Bosco, một trường học không chính thức dành cho 600 trẻ em di cư và cộng thể để đào luyện chuyên biệt cho các Tư giáo, nơi đây, mỗi năm có khoảng 35 sinh viên, gồm anh em Salêdiêng và các tu sĩ Dòng khác, bắt đầu đầu việc nghiên cứu Thần học.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây