Tỉnh dòng AUL – gặp gỡ giữa các Giám đốc của các cộng thể trong tỉnh dòng

0
67

Tỉnh dòng AUL (Úc – đảo quốc Samoa – đảo quốc Fiji và nước Tân Tây lan) tổ chức cuộc gặp gỡ các Giám đốc của các cộng thể trong tỉnh dòng

Bài viết của cha Will Matthews, Giám tỉnh

Melbourne, Úc châu 14/02/2020. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng Hai vừa qua, các cha Giám đốc của các cộng thể đã quy tụ về trụ sở của tỉnh dòng ở Melborne để tham dự cuộc họp hằng năm.

Trong ngày khai mạc, các cha Giám đốc đã cùng với cha Giám tỉnh cử hành Thánh lễ. Trong bài giảng, cha Giám tỉnh khuyến mời các Giám đốc hãy can đảm và mạnh mẽ trong đức tin để chu toàn bổn phận, với sự trợ giúp của Đức Trinh nữ Maria.

Sau đó, các cha Giám đốc cùng chia sẻ với nhau về những công việc và những thách đố tại mỗi cộng thể. Vào ban chiều, các cha Giám đốc cùng thảo luận về Kế hoạch Giáo dụ Mục vụ (SEPP) của tỉnh dòng.

Vào ngày hôm sau, các cha Giám đốc được nghe những hướng dẫn cụ thể về việc bảo vệ trẻ em khỏi những lạm dụng tình dục có thể xảy ra tại các công cuộc Salêdiêng.

Trước khi kết thúc, cha Giám tỉnh đúc kết những thảo luận và nhắc nhở các cha Giám đốc một vài điều cần thiết. Phiên họp kế tiếp của các Giám đốc sẽ được tổ chức vào ngày 07 và 08 tháng Bảy năm nay.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây