Tỉnh dòng Hàn quốc (KOR) trợ cấp khẩu trang cho những nơi bị dịch bệnh Covid 19

0
9

Tỉnh dòng Hàn quốc (KOR) trợ cấp khẩu trang cho những nơi bị dịch bệnh Covid 19

Bài viết của ban truyền thông tỉnh dòng

Seoul, Hàn quốc 25/05/2021. Trong thời gian vừa qua, tỉnh dòng Hàn quốc đã phân phối 100.000 khẩu trang cho những vùng đang bị dịch bệnh Covid 19 tung hoàng. Đây là số khẩu trang do công ty DW Development tài trợ, cùng với sự chia sẻ của các nhóm trong Gia đình Salêdiêng tại đây.

Tỉnh dòng đã phân phối số khẩu trang nói trên đến Đông Timor, Mongolia, Cambodia, đảo quốc Solomon, Philippines và Ấn độ.

Công ty dự tính sẽ cung cấp khoảng 1.000.000 khẩu trang để trợ giúp những vùng khó khăn. Đây là những khẩu trang chất lượng rất tốt được sản xuất tại Hàn quốc.

Chúng ta cũng thêm lời cầu nguyện xin Chúa sớm chấm dứt cơn dịch bệnh nguy hiểm này.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây