Tỉnh dòng Nhật bản tổ chức khoá đào luyện lần thứ tư, dành cho những người đời đang thông dự vào sứ mệnh Salêdiêng tại tỉnh dòng.

0
80

Bài viết của cha Shin Mishima, SDB

Miura, Nhật bản 14/01/2020. Tỉnh dòng Nhật bản vừa mới tổ chức khoá đào luyện trong 2 ngày, dành cho những người đời đang thông dự vào các công cuộc Salêdiêng trong tỉnh dòng. Có 31 thành viên đến tham dự. Họ là những cộng sự viên, đang cùng làm việc với các anh em SDB trong các công cuộc mà tỉnh dòng đảm trách như trường học, nhà nội trú, nhà trẻ mẫu giáo…

Trong ngày khai mạc, cha Giám tỉnh Hideaki Hamaguchi đã nói đôi lời chào đón các tham dự viên. Ngài cũng nói qua về kết quả của Tu nghị tỉnh 2019 và cho mọi người xem video clip với những hướng dẫn cụ thể của cha Bề trên miền Vaclav Klement. Sau đó, hội nghị tập trung vào việc nghiên cứu nội dung cuốn ‘Thủ bản về các cộng sự viên người đời’, mới được phát hành vào năm ngoái.

Vào ngày hôm sau, một số vị đang làm việc tại các trường Salêdiêng cũng lên chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chiêu sinh, và cách thức ứng dụng Hệ thống Giáo dục Dự phòng trong các nhà trường của chúng ta.

Khoá đào luyện được kết thúc với Thánh lễ đồng tế do cha Giám tỉnh khởi sự. Đây là khoá đào luyện người đời lần thứ tư do tỉnh dòng tổ chức.

Văn Hào,SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây