Tổng Tu nghị 28 – Bắt đầu tuần lễ làm việc thứ hai

1
70

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Valdocco – Tôrinô: 24/02/2020. Trong tuần lễ vừa qua, hội nghị đã được nghe những bài báo cáo của các cha Bề Trên miền, của các vị Tổng cố vấn về các lãnh vực liên quan và nhất là nghe bài tường trình cũng như lượng giá rất chi tiết của cha Bề Trên cả về hiện trạng của Tu hội ngày hôm nay. Sau đó, các tham dự viên đã có 3 ngày hồi tâm và cầu nguyện để đào sâu hơn về linh đạo Salêdiêng. Rất nhiều vấn đề đã được gợi ra để các đại biểu suy tư, tương thích với chủ đề của Tổng Tu nghị 28, cụ thể :

‘Làm cách nào để các anh em Salêdiêng tiếp tục đi vào lộ trình canh tân hầu phục vụ giới trẻ cách hiệu quả ?’ – ‘Làm sao chúng ta đảm bảo việc đào luyện các Salêdiêng cách liên tục cho đến suốt đời để mọi anh em chúng ta có được một trái tim mục tử như Chúa Giêsu và luôn biết quảng đại dấn thân phục vụ cho các nhu cầu của những người trẻ?’ – Làm cách nào chúng ta có thể chia sẻ với người đời sứ mệnh chuyên biệt của chúng ta ?’…

Hôm nay, Tổng Tu nghị 28 bắt đầu bước vào tuần lễ thứ hai. Khởi đầu tuần lễ mới, mọi thành viên cùng sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi dẫn, để giúp chúng ta biết mở lòng đón nhận những khai sáng và giúp lay động trái tim của mọi anh em Salêdiêng.

Những vấn đề nêu trên có thể được tóm kết qua những lời chia sẻ sáng hôm nay của 1 thành viên khá lớn tuổi, thuộc miền EAO của chúng ta. Vị này đã nói trước hội nghị như sau :

“Một năm trước, khi tôi mới đọc qua chủ đề của Tổng Tu nghị 28, tôi ngạc nhiên và nghĩ giản đơn rằng, Tổng Tu nghị sẽ chỉ bàn về mẫu người Salêdiêng ngày hôm nay mà thôi. Từ trước đến nay, tôi ít được nghe những lời phàn nàn từ các bạn trẻ về phẩm chất của các tu sỹ nói chung và của các anh em Salêdiêng chúng ta nói riêng, ngay cả các hội viên lớn tuổi. Dần dần tôi mới nghiệm ra rằng, qua các Tổng Tu nghị trước đây, chúng ta đã có những văn kiện rất hay nhưng những văn kiện đó chưa thực sự chạm đến con tim của nhiều anh em và chưa có sức biến đổi họ. Có những anh em từ trước đến nay vẫn hăng say, bây giờ vẫn tiếp tục hăng say. Ngược lại có những anh em chẳng muốn đổi mới, thì vẫn ở trong tình trạng ù lỳ giống như cũ. Làm sao để có một phép lạ xảy ra đối với họ ?”

Trong ba ngày hồi tâm (từ 19 đến 21 tháng Hai), để đi sâu vào linh đạo Salêdiêng, các tham dự viên được nghe 3 bài chia sẻ rất uyên thâm của 3 vị học giả Salêdiêng : Cha Rosanno Sala (Giáo sư tại Đại học UPS – thuộc Á tỉnh UPS); Cha Koldo Gutterez (Uỷ viên Mục vụ Giới trẻ cấp quốc gia tại Tây ban nha) và cha Eunan McDonnel (Giám tỉnh của tỉnh dòng Ái nhĩ lan). Cả 3 bài chia sẻ đều nói về những khía cạnh cốt lõi của chủ đề TTN 28 lần này. Những chia sẻ đó nhằm giúp các tham dự viên khám phá sâu hơn những đường nét mà TTN sẽ bàn tới.

Cha Rosanno mời gọi chúng ta quy chiếu vào ước muốn và động lực nơi Cha Thánh Gioan Bosco. Ngài mong muốn chúng ta năng gặp gỡ Chúa Giêsu song song với việc gặp gỡ giới trẻ mỗi ngày.

Cha Eunan giúp các tham dự viên nâng tầm nhìn lên một bình diện mới, đó là biết nhìn vào thực tại với cặp mắt của cõi lòng và với trái tim của một Salêdiêng cách đích thực, qua việc gặp gỡ Thiên Chúa và biết lắng nghe những người trẻ, cho dầu trong cuộc sống chúng ta có bận rộn đến mấy chăng nữa.

Cha Koldo có bài chia sẻ khá ngắn gọn. Ngài nói đến yếu tố thứ 3 của đề tài TTN lần này, là việc đồng hành cũng như chia sẻ với người đời để giúp họ cùng thông dự vào sứ mệnh Salêdiêng.

Tổng Tu nghị của Tu hội luôn là một Lễ Hiện Xuống mới (Salesian Pentecost). Hiến luật của Tu hội Salêdiêng khoản số 146 đã khẳng định như thế. Chúng ta tiếp tục xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn sủng của Ngài xuống trên các nghị viên, để Tu hội có thể phân định thánh ý Chúa và thực thi những điều Chúa muốn. Đây cũng là những điều mà cha Bề Trên cả đã gợi nhắc trong bài diễn văn khai mạc. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta :

+ Biết tìm kiếm những gì Thiên Chúa mong muốn.

+ Biết cách làm triển nở sự hiệp thông trong toàn Tu hội.

+ Biết đặt sự ưu tiên vào giới trẻ trong việc thực thi sứ mệnh Salêdiêng.

+ Biết cách làm cho dung mạo người Salêdiêng trở nên tương thích với nhu cầu của người trẻ hôm nay.

+ Biết tin tưởng vào người đời trong việc giúp đào luyện và chia sẻ sứ mệnh cùng với họ.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây