Tổng Tu nghị 28 của dòng Salêdiêng Don Bosco sắp sửa khai mạc

0
117

Bài viết của cha Vaclav Klement SDB, bề trên miền EAO

Valdocco, Tôrinô 15/02/2020. Vào ngày mai 16/02/2020, Tổng Tu nghị 28 của Tu hội SDB sẽ khai mạc tại Valdocco, Tôrinô – nước Italia. Có 222 đại biểu tham dự Tổng Tu nghị, đến từ 90 tỉnh dòng hoặc Á tỉnh hay những địa hạt pháp lý Salêdiêng trên toàn thế giới. Ngoài số đại biểu chính thức theo hiến luật quy định, Cha Bề trên cả, theo thẩm quyền, đã cho mời thêm 20 hội viên khác là những Sư huynh, các chuyên viên hay những đại biểu. Họ tham dự Tổng Tu nghị trong tư cách là những quan sát viên (observers) nhưng không có quyền bỏ phiếu. Như vậy, con số tham dự viên chính thức của Tổng Tu nghị 28 là 242 vị.

Các đại biểu tham dự gồm có :

+ Miền Phi châu – Madagascar có 28 đại biểu.

+ Miền Nam Mỹ có 22 đại biểu

+ Miền Đông Á Châu Đại dương (EAO) có 33 đại biểu

+ Miền bắc Âu và Trung Âu có 37 đại biểu

+ Miền liên Mỹ châu có 26 đại biểu

+ Miền Địa Trung hải có 31 đại biểu

+ Ban Tổng Cố vấn có 16 vị, 2 đại biểu của Á tỉnh UPS (Đại học UPS); 1 đại biểu của nhà trung ương và 1 vị là cựu Bề Trên cả (cha Pasqua Chavez).

Tỉnh dòng VIE (Việt nam ) có 3 đại biểu là Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn văn Quang; Sư huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam và cha Barnaba Lê An Phong.

Tổng Tu nghị sẽ được tiến hành trong 7 tuần lễ, từ 16/02 đến 04/04/2020.

Miền EAO của chúng ta có 12 tỉnh dòng (hay Á tỉnh). Các tỉnh dòng  Việt nam (VIE); THA (Thái lan); Úc (AUL) và TLS (Đông Timor) mỗi tỉnh dòng đều có 3 đại biểu tham dự. Còn lại 8 tỉnh dòng khác mỗi tỉnh dòng chỉ có 2 đại biểu.

Trong miền EAO, chúng ta có 3 đại biểu Sư huynh : Thầy Ed Villordon (tỉnh dòng FIS); thầy Marcal Lopes (Á tỉnh TLS) và thầy Đaminh Nam (tỉnh dòng VIE).

Tuổi trung bình của các đại biểu trong miền EAO của chúng ta là 57,9.

Vị trẻ tuổi nhất là cha Bosco Zeya Aung, phó Giám tỉnh của Á tỉnh Myanmar, năm nay 44 tuổi.

Vị lão thành cao niên nhất trong miền EAO là cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn văn Quang, năm nay 72 tuổi.

Vào tuần lễ thứ ba của Tổng Tu nghị, nhóm 18 bạn trẻ cũng được mời đến Valdocco để thay mặt cho các bạn trẻ trên toàn thế giới, nói lên những thao thức của các bạn ngày hôm nay.

Vào tuần lễ thứ 6, cũng có nhóm 11 người đời đang thông dự vào sứ mệnh Salêdiêng đến đóng góp bài tham luận cho hội nghị.

Trong số các tham dự viên cũng có một đại biểu của tỉnh dòng miền Đông Hoa kỳ là 1 hội viên gốc Việt nam.

Thời gian cử hành Tổng Tu nghị là thời kỳ của ân điển, là cuộc lễ Hiện xuống mới (Salesian Pentecost) đối với Tu hội Salêdiêng. Chúng ta hiệp ý trong lời cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi dẫn, giúp Tổng Tu nghị đạt được những thành quả tốt đẹp nhất.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây