TRẠI HÈ KINH THÁNH DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN TUỔI 18-30 ĐANG DIỄN RA TẠI I-TA-LI-A

1
17

Righio, I-ta-li-a –08/2020: Vào 22/08/2020, “Trại Thánh Kinh” do Tỉnh dòng Nam I-ta-li-a tổ chức tại lằng Righio, Vùng Calabria. Với chủ đề “Lắng nghe Thiên Chúa trong Lời Ngài, trong Tạo Vật, trong Tha Nhân, với trái tim Sa-lê-diêng”, Trại Thánh Kinh, nhắm đến người trẻ độ tuổi 18-30. Đây là cơ hội tái tạo tinh thần trong ánh sáng Lời Chúa. Trại Thánh Kinh sẽ kết thúc vào 26/08.

Trung Hoàn, SDB chuyển ngữ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây