Trung cấp nghề khoá 9 và sơ cấp nghề khoá 11 thuyết trình đề tài tốt nghiệp tại Trung Tâm GDNN Don Bosco Kỳ Anh

0
67

Sau nhiều năm rèn luyện đèn sách và nghề nghiệp, Các học sinh Trung cấp nghề khóa 9 và sơ cấp nghề khóa 11 tại Trung Tâm GDNN Don Bosco Kỳ Anh đã thuyết trình đề tài ra trường của mình.

Dưới sự hiện diện của Quý Cha, quý Sư Huynh, Quý thầy và các giảng viên của trường đã hiện diện để nhận xét góp ý về những sản của các em. Với sự nỗ lực cùng sự đồng hành của Cha Giám Đốc, Quý Cha, Quý thầy và các giảng viên chuyên môn của trường, đã góp phần làm cho ngày báo cáo tốt nghiệp của các em được diễn ra tốt đẹp.

Xin tình yêu Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù hộ và sự ưu ái của Don Bosco luôn đồng hành và giúp các em, để các em trở thành những công dân lương thiện như Giáo Hội và xã hội mong ước.

Ban truyền thông Don Bosco Kỳ Anh


NHỮNG HÌNH ẢNH VÀ NHỮNG SẢN PHẨM CỦA CÁC HỌC SINH TRONG NGÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây