Trung hoa (CIN) – Thánh lễ trao ban tác vụ linh mục tại tỉnh dòng Trung hoa

0
20

Thánh lễ trao ban tác vụ linh mục tại tỉnh dòng Trung hoa (CIN)


Bài viết của cô Phyllis Tang

Hong Kong 07/07/2020. Vào ngày thứ Bảy 04/07 vửa qua, Phó tế Anthony Pun Ming Chi, SDB đã được trao ban tác vụ Linh mục. Thánh lễ truyền chức được cử hành tại nhà thờ Thánh Antôn ở Hong Kong, nơi tân chức đã từng được rửa tội, được lãnh nhận bí tích Thêm sức, và từng làm lễ sinh lúc thiếu thời.

Cha Anthony sinh trưởng tại Hong Kong. Vào năm 2007, Ngài khấn lần đầu tại Cebu. Năm 2016, cha Anthony khấn trọn đời. Ngài học triết học tại học viện Thánh linh ở Hong Kong và học thần học tại Đại học Salêdiêng UPS ở Rôma.

Đức Hồng Y Tong Hon, Giám quản Hong Kong đã chủ sự Thánh lễ phong chức. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y hưu trí Giuse Trần nhật Quân SDB và cha Giám tỉnh Giuse Nguyen.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị tân chức đã ngỏ lời cám ơn tỉnh dòng, cám ơn các bề trên, song thân và các vị ân nhân đã đồng hành, đã nâng đỡ và trợ giúp Ngài trong cuộc sống ơn gọi Thánh hiến Salêdiêng.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây