TRUNG ƯƠNG: Bầu chọn các Tổng Cố Vấn đặc trách các Ban ngành

0
130

(ANS – Rome: 12.03.2020) – Tổng Tu Nghị 28 của Hội dòng Sa-lê-diêng Don Bosco đã thực hiện xong việc bầu chọn các Tổng Cố Vấn đặc trách các lãnh vực Đào luyện, Mục vụ Giới trẻ, Truyền thông, Truyền giáo và Tổng Quản lý, cho nhiệm kỳ 6 năm tới: 2020-2026.

Đào luyện: Cha Ivo Coelho đã được tái bầu chọn cho nhiệm kỳ 6 năm lần thứ 2. Nhiệm kỳ trước của ngài từ 2014-2020. Cha Ivo Nicholas Coelho sinh ngày 15.10.1958 tại Mumbai (Ấn Độ). Ngài gia nhập Tập viện tại Yercaud năm 1976, khấn lần đầu ngày 24.05.1977 tại cùng thành phố này, khấn trọn đời 7 năm sau đó tại Mumbai. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 27.12.1987 tại Panjim. Ngài đã từng đảm nhận những chức vụ quan trọng trước đây: Giám tỉnh của Tỉnh dòng India-Mumbai (2002-2008) và Điều hành viên tại Tổng Tu Nghị 26.

Mục vụ Giới trẻ: Cha Miguel Angel García Morcuende được bầu chọn vào vai trò Tổng Cố Vấn Mục vụ Giới trẻ. Ngài cũng từng phục vụ trong Ban Mục vụ Giới trẻ từ năm 2010-2017, chuyên trách về mảng Huấn nghiệp. Ngài gia nhập tập viện Sa-lê-diêng tại Mohernando và khấn lần đầu vào ngày 16.08.1986. Ngài khấn trọn đời tại Arevalo ngày 11.06.1994, và được thụ phong linh mục ngày 05.04.1997 tại Madrid. Trước khi đến Rô-ma để làm việc, ngài đã từng phục vụ trong lãnh vực Mục vụ Giới trẻ tại Tỉnh dòng của ngài (2003-2010), mà sau này là tỉnh dòng “Spain-Madrid”.

Truyền thông: Tổng Tu Nghị cũng đã bầu chọn cha Gildásio Mendes dos Santos làm Tổng Cố Vấn phụ trách Truyền thông. Tháng Hai vừa qua, ngài vừa đảm nhận chức vụ Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Brazil-Belo Horizonte (BBH), và trước đó là Giám tỉnh của Tỉnh dòng Brazil-Campo Grande (BCG). Ngài sinh ngày 18.03.1963 tại Conceicão do Barra. Ngài gia nhập Tập viện Sa-lê-diêng tại São Carlos, và khấn lần đầu tại đây vào ngày 06.01.1984. Ngài khấn trọn vào ngày 11.02.1990 tại Campo Grande. Hai năm sau, vào ngày 12.12, ngài đã được thụ phong linh mục tại Rondonopolis. Ngài đã từng có kinh nghiệm trong lãnh vực này khi còn là Ủy viên Tỉnh dòng phụ trách Truyền thông Xã hội (2004-2005 và sau đó từ 2009-2015) tại Tỉnh dòng BCG.

Truyền giáo: Cha Alfred Maravilla hiện đang là Bề Trên của Á Tỉnh Papua New Guinea – Solomon Islands (PGS) đã được Tổng Tu Nghị bầu chọn là Tổng Cố Vấn phụ trách Truyền giáo. Cha Alfred Maravilla sinh tại Silay City, Negros Occidental Phi luật Tân, vào ngày 31.07.1962. Sau khi kết thúc Tập viện tại Canlubang, ngài đã đi truyền giáo tại Papua New Guinea, nơi ngài đã khấn trọn đời vào ngày 24.03.1988 ở Gabutu. Sau khi kết thúc việc học thần học tại Cremisan, Israel, ngài đã được thụ phong linh mục tại quê nhà vào ngày 15.08.1992. Ngài đã từng làm việc cho Ban Truyền Giáo Trung ương từ năm 2008-2017. Khi ở Rô-ma, ngài phụ trách việc đào luyện và đồng hành với các nhà truyền giáo.

Tổng Quản lý: Sau cùng, Sư huynh Jean Paul Muller, đã được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn phụ trách việc Quản lý của Hội dòng. Thày đã được cha Bề Trên Cả Pascual Chavez bổ nhiệm vào vai trò này từ ngày 27.01.2011. Sau đó, thày cũng được Tổng Tu Nghị 27 tái bầu chọn vào vai trò Tổng Quản lý này.  Thày sinh ngày 13.10.1957 tại Grevenmacher, Luxembourg. Thày gia nhập Tập viện Sa-lê-diêng tại Junkerath vào ngày 16.08.1978 và khấn lần đầu vào ngày 15.08 một năm sau đó. Thày khấn trọn vào ngày 15.08.1984. Thày đã từng tham dự các Tổng Tu Nghị 23, 24 và 26, và là thành viên của Ủy ban Trù bị cho Tổng Tu Nghị 27.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây