Trung Ương: Cha Bề Trên Cả xin làm Tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ

0
70
(ANS – Rome) – Considering the emergency created by the spread of Coronavirus across most of the globe, the Rector Major, Fr Ángel Fernández Artime, invites the Salesians, the members of the Salesian Family, and the young people to renew their trusting faith in Mary Help of Christians, following the example of Don Bosco in similar circumstances.   For this reason he proposes to experience an extraordinary novena from March 15 to 23 and to conclude it on March 24, the monthly commemoration of Mary Help of Christians, with a prayer of entrustment.   Below is the text of the novena and consecration to Mary Help of Christians.   (ANS – Rome) – Khi nghiên cứu tình trạng khẩn cấp do sự lây lan của coronavirus gây nên trên toàn cầu, Cha Ángel Fernández Artime, Bề trên Cả, mời gọi các Tu sĩ Salêdiêng, các Thành phần thuộc Gia đình Salêdiêng và giới trẻ canh tân đức tin tín thác của họ vào Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, theo gương Don Bosco trong những hoàn cảnh tương tự.

Vì thế, ngài đề nghị thực hiện tuần 9 ngày đặc biệt từ ngày 15 đến 23 tháng 3 và kết thúc vào ngày 24 tháng 3, để kính nhớ Mẹ Phù Hộ với Kinh Tận hiến. Sau đây là bản văn Tuần 9 ngày và Kinh Tận Hiến Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu.
Recite for nine consecutive days: – 3 Pater Noster; Ave Maria; Gloria, ĐỌC TRONG 9 NGÀY LIÊN TIẾP :
3 KINH LẠY CHA 3 KINH KÍNH MỪNG 3 KINH SÁNG DANH  
Blessed Sacrament with the phrase: Be praised and thanked at all times, the Most Blessed and Divine Sacrament.   – 3 Hail, Holy Queen … with the phrase:    Mary, help of Christians, pray for us. “Chúng con kính lạy và ngợi khen phép Bí tích rất trọng là phép Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ngự thật trên bàn thờ”.

. Kinh Lạy Nữ Vương … . Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con.
The Memorare Remember, Most Holy Virgin Mary, that it has never been heard that someone sought your protection, begged your patronage and asked for your help, and was abandoned. With this confidence, I turn to you, Mother, Virgin of the virgins. I come to you, tears in my eyes, guilty of so many sins, I bow down to your feet and ask for mercy. Do not despise my supplication, O Mother of the Word, but listen to me with kindness and hear me. Amen. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
Prayer for Deliverance from the Corona Virus

Almighty and eternal God, from whom the whole universe receives energy, existence and life, we come to you to invoke your mercy, because today we are still living the fragility of the human condition in the experience of a new viral epidemic.

We believe that it is you who guides the course of human history and that your love can change our destiny for the better, whatever our human condition may be. This is why we entrust the sick and their families to you: for the Paschal mystery of your Son gives salvation and relief to their body and their spirit.

Help each member of society do their job by strengthening the spirit of mutual solidarity. Support doctors and health workers, educators and social workers in the performance of their duties.

You who are comfort in fatigue and support in weakness, through the intercession of the Blessed Virgin Mary and of all the holy doctors and healers, keep all evil away from us.

Free us from the epidemic that is affecting us so that we can calmly resume our usual occupations and praise you and thank you with a heart renewed.

We trust you and address our plea to you, for Christ our Lord. Amen.
KINH XIN GIẢI THOÁT KHỎI DỊCH CÚM CORONA Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu. Từ nơi Chúa, toàn thể vũ trụ đã lãnh nhận năng lực, sự hiện hữu và sự sống, chúng con đến với Chúa để cầu xin lòng thương xót của Chúa, vì hôm nay chúng con vẫn đang sống trong tình trạng mỏng dòn của con người trong khi phải trải qua một đại dịch mới.

Chúng con tin chính Chúa đang hướng dẫn tiến trình của lịch sử loài người và tình yêu của Chúa có thể làm thay đổi vận mệnh của chúng con trở nên tốt hơn, cho dù tình trạng của loài người chúng con có thế nào đi nữa. Chính vì thế chúng con xin phó thác người bệnh và gia đình của họ cho Chúa : vì mầu nhiệm Vượt qua của Con Chúa ban ơn cứu rỗi, chữa lành thân xác và tinh thần của họ.

Xin Chúa giúp mỗi thành viên trong xã hội thực hiện bổn phận của họ bằng cách kiện cường tình liên đới của họ với nhau. Xin nâng đỡ các bác sĩ và nhân viên y tế, nhà giáo dục và làm việc xã hội khi họ chu toàn nhiệm vụ của họ.

Chúa là Đấng yên ủi trong lúc mệt nhọc và nâng đỡ trong lúc yếu đuối, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và của tất cả các Thánh bác sĩ và chữa lành, xin Chúa gìn giữ chúng con cách xa mọi điều xấu xa.

Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi dịch bệnh đang ảnh hưởng đến chúng con để chúng con có thể bình thản tiếp tục các công việc thông thường của chúng con, khen ngợi và cảm tạ Chúa với tâm hồn được canh tân và đổi mới.

Chúng con tín thác nơi Chúa và dâng lên Chúa lời khẩn cầu của chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
CONSECRATION of the WORLD to MARY HELP OF CHRISTIANS on 24 March

Most Holy and Immaculate Virgin Mary, our tender and powerful Mother of Christians, we consecrate ourselves entirely to you, so that you may lead us to the Lord. We dedicate our spirit to you with its thoughts, our heart with its affections, the body with its feelings and all its strength, and we promise to always want to work for the greater glory of God and for the salvation of souls.

Meanwhile, O incomparable Virgin, you who have always been the Mother of the Church and the Help of Christians, continue to show yourself thus, especially these days.

Enlighten and strengthen bishops and priests, keep them always united and obedient to the Pope, infallible teacher; increase priestly and religious vocations so that, also through them, the kingdom of Jesus Christ is preserved among us and extend to the very ends of the earth.

We ask you once again, sweet Mother, to always keep your loving eyes on the young exposed to so many dangers, and on the poor sinners and the dying.

Be for all, o Mary, sweet Hope, Mother of mercy, Door of heaven. But we also beg you, O great Mother of God, for ourselves. Teach us to copy in us your virtues, especially your angelic modesty, your profound humility and your ardent charity.

Mary Help of Christians, make us all gathered under your Mother’s mantle.

Grant that in temptations we immediately invoke you with trust: in short, let the thought of you – so good, so kind, so dear, the memory of the love you bring to your devotees – grant such comfort that it makes us victorious against the enemies of our soul, in life and in death, so that we can come to be your crown in beautiful Paradise. Amen.  
KINH TẬN HIẾN THẾ GIỚI CHO MẸ PHÙ HỘ Ngày 24 tháng 3   LẠy Trinh NỮ Maria, Mẹ Rất Thánh và Vô Nhiễm. Mẹ là Mẹ Phù Hộ quyền thế và trìu mến của chúng con. Chúng con xin tận hiến chúng con hoàn toàn cho Mẹ. Xin Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa. Chúng con xin dâng hiến lòng trí chúng con cho Mẹ, với mọi tư tưởng, tình cảm và sức mạnh của chúng con. Chúng con hứa sẽ luôn làm việc vì Vinh Danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.   Lạy Trinh Nữ vô song, Mẹ luôn là Mẹ Giáo Hội và Phù Hộ các Kitô hữu. Chúng con xin Mẹ tiếp tục tỏ lộ Mẹ là Mẹ quyền thế và vô song, đặc biệt trong những ngày này.

Xin Mẹ soi sáng và kiện cường các giám mục và linh mục, xin gìn giữ các ngài hiệp nhất và vâng phục Đức Giáo Hoàng, là Thầy dạy bất khả ngô; xin Mẹ gia tăng ơn gọi linh mục và tu sĩ, để cũng nhờ họ, Vương Quốc của Chúa Kitô được bảo tồn giữa chúng con và mở rộng đến tận cùng trái đất.

Lạy Mẹ diệu hiền. Một lần nữa chúng con xin Mẹ ưu ái đoái nhìn các bạn trẻ đang phải đối diện với nhiều nguy hiểm, các tội nhân và người hấp hối.   Lạy Mẹ Maria. Xin Mẹ là nguồn cậy trông, là Mẹ đầy lòng thương xót và Cửa Thiên đàng cho mọi người chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho chúng con. Xin Mẹ dạy chúng con noi gương các nhân đức của Mẹ, nhất là đức trong sạch của các Thiên Thần, đức khiêm nhường sâu xa và đức ái hăng nồng.   Lạy Mẹ Maria, Phù Hộ các Giáo hữu, xin Mẹ quy tụ chúng con dưới tà áo từ mẫu của Mẹ.   Trong những lúc cám dỗ, xin Mẹ giúp chúng con mau chóng tin tưởng kêu cầu Mẹ : xin Mẹ giúp chúng con nghĩ ngay đến Mẹ, vì Mẹ là Mẹ tốt lành, dịu dàng và thân thiết; xin Mẹ giúp chúng con nhớ đến tình yêu Mẹ dành cho những người tôn sùng Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con để chúng con có thể chiến thắng kẻ thù của linh hồn chúng con, khi còn sống cũng như khi qua đời, để chúng con có thể trở nên triều thiên của Mẹ trên Thiên Đàng xinh đẹp. Amen.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây