Trung Ương – Hội Thảo Về Trung Tâm Điểm Của Bí Tích Thánh Thể Trong Đặc Sủng Sa-Lê-Diêng

0
18

Trung Ương – Hội Thảo Về Trung Tâm Điểm Của Bí Tích Thánh Thể Trong Đặc Sủng Sa-Lê-Diêng

ANS – Rô-Ma: Tại Cộng thể  “thánh Tarciso” ở Rô-ma từ ngày 25-27 tháng 07, 18 Sa-lê-diêng tham dự hội thảo đào sâu về trung tâm điểm của bí tích Thánh Thể trong đặc sủng Sa-lê-diêng khởi đi từ các tác phẩm và chứng từ của nữ Đầy Tớ Chúa Vera Grita, một Cộng Tác Viên Sa-lê-diêng.

Là Tổng Thỉnh Viên Án Phong Thánh Gia Đình Sa-lê-diêng, cha Pierluigi Cameroni điều phối buổi hội thảo. Hội thảo hiện thực sáng kiến trực tuyến đào sâu Tổng Tu Nghị 28 của Tu Hội về “bí tích Sa-lê-diêng về hiện diện”, do Trung tâm Học vấn “Tác phẩm Nhà Tạm Sống động” và từ Hội nghị Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Ý (CISI về mảng đào luyện.

Khai triển chủ đề thêm lửa nhiệt huyết vào trung tâm điểm kết hợp với Thiên Chúa, qua sự hiện diện thường hằng nơi Đức Giê-su, trong sự hiện diện sẵn lòng giữa người trẻ.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13360-rmg-seminario-sulla…

—btt.dbbv, lược dịch—

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây