Trung Ương – Huấn Từ Tối Của Cha Btc Kết Thúc Phiên Họp Mùa Hè Của Ban Tổng Cố Vấn

0
23

Trung Ương – Huấn Từ Tối Của Cha Btc Kết Thúc Phiên Họp Mùa Hè Của Ban Tổng Cố Vấn

ANS – Rô-ma:  Một chút trình bày công việc hai tháng vừa qua trong tinh thần huynh đệ giữa Sa-lê-diêng Cộng thể Trung Ương.

Một suy tư về bước tiến của Tu Hội đang thực hiện: tất cả được cha BTC Ángel Fernández Artime trình bày vào hôm qua 27/07, sau khi kết thúc phiên họp mùa hè của Ban Tổng Cố Vấn đã bắt đầu từ 01/07 vừa qua.

Có thể đọc thêm:  https://www.infoans.org/…/13351-rmg-buonanotte-del…

……… btt.dbbv, lược dịch ………

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây