TRUNG ƯƠNG –  “LIÊN HOAN PHIM GIỚI TRẺ DON BOSCO TOÀN CẦU”. LIÊN HOAN CỦA BẠN!

0
10

TRUNG ƯƠNG –  “LIÊN HOAN PHIM GIỚI TRẺ DON BOSCO TOÀN CẦU”. LIÊN HOAN CỦA BẠN!

 ANS – RÔ-MA: Liên hoan phim Sa-lê-diêng thế giới là dự án độc đáo hướng về giới trẻ cấp toàn cầu. Việc phát huy phim ngắn nảy sinh sáng kiến lớn lao của người trẻ là các nhân vật chính. Các bạn cùng chia sẻ vai diễn và cùng làm việc.

Đó là “Liên Hoan Phim Giới Trẻ  Don Bosco Toàn Cầu”. Sự kiện diễn ra hai ngày: 18 và 19 tháng 11 năm 2021 trong hàng trăm nơi khác nhau nơi các nguyện xá của 134 quốc gia trên thế giới.

Đó chính là “Lễ hội Điện ảnh” thực thụ dành cho giới trẻ, do chính giới trẻ thực hiện từ các bạn trẻ và giữa các bạn trẻ. Thành phần tham dự dưới 30 tuổi không phân biệt tôn giáo thuộc các công cuộc Sa-lê-diêng. Mặc dụ hiển nhiên là thông qua sự kiện này, dự kiến thu hút số lượng lớn có thể tham dự.

Có thể đọc tiếp: https://www.infoans.org/…/13285-rmg-don-bosco-global…

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây