TRUNG ƯƠNG – một bài hát và video cửa hành niềm hi vọng trong ngày sinh nhật Don Bosco.

0
12
TRUNG ƯƠNG – một bài hát và video cửa hành niềm hi vọng trong ngày sinh nhật Don Bosco.
 
ANS – Roma: Trong ngày sinh nhật Don Boso lần thứ 206 ngày 16/08, bài hát “Bừng lên và Chiếu sáng” do cha TCV Truyền thông Gidasio Mendes sáng tác. Đây là bài hát về Don Bosco đồng hành cùng giới trẻ hướng về tương lai trong niềm hi vọng và vui sướng
 
—- btt.dbbv, lược dịch —-
 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây