TRUNG ƯƠNG – “NHÓM CHUYÊN MÔN” TU SỬA RATIO

0
18

TRUNG ƯƠNG – “NHÓM CHUYÊN MÔN” TU SỬA RATIO

ANS – Rô-ma: Một trong các phương pháp thực hiện trong tiến trình tu sửa Ratio là “nhóm chuyên môn”. Trong tháng Sáu và tháng Bảy 2021, Ban Đào Luyện thiết lập bốn nhóm chuyên môn: Đào luyện sứ mệnh, đào luyện chung, tính khả quan và định hướng tính dục, Đào luyện trong thế giới kỹ thuật số.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13476-rmg-focus-group-per-il…

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây