Trung Ương – “Sinh Động và Cai Quản Cộng Thể – Sứ Vụ Giám Đốc Sa-lê-diêng”: Phỏng vấn cha Martoglio và cha Coelho về phần đầu của tài liệu

0
28

“Sinh Động và Cai Quản Cộng Thể – Sứ Vụ Giám Đốc Sa-lê-diêng”: Phỏng vấn cha Martoglio và cha Coelho về phần đầu của tài liệu


Bài viết của Thông Tấn xã ANS

ANS – Rô-ma: Video trình bày phần đầu tiên của Sinh Động và Cai Quản Cộng Thể: Sứ Vụ Giám Đốc Sa-lê-diêng được đăng trên Youtube. Cùng với các trợ giúp sinh động cộng thể, video này được gợi email cho các Giám Tỉnh và các Giám Đốc. Video có nguyên gốc bằng tiếng I-ta-li-a và được lồng vào tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha.

Video gồm bài phỏng vấn cha Phó Bề Trên Stefano Martogoglio, cha Tổng Cố Vấn Đào Luyện Ivo Coelho và những cách thế giải quyết theo phong cách “căn tính thánh hiến Sa-lê-diêng”. Đó là một trong 3 phần của tài liệu ấn bản trong khi cử hành Tổng Tu Nghị 28.

Phần này trình bày đời sống thánh hiến của chúng ta nhìn từ quan điểm sứ mệnh. Nghĩa là không chỉ “làm việc cho giới trẻ” mà còn là “trở nên dấu chỉ và người mang tình yêu Chúa cho giới trẻ”. Nó nói cho chúng ta cách thế người Sa-lê-diêng sống sứ mệnh trong tư cách là người thánh hiến linh mục hay sư huynh, cùng với người khác tham gia cùng chung một sứ mệnh. Nó nhấn mạnh vai trò Cha Bề Trên Cả là bảo toàn căn tính đoàn sủng Sa-lê-diêng hơn là điều phối công việc, mời gọi sống quyền bính như người anh giữa anh em mình: “Hãy làm cho mình được yêu.”

Video này sẽ được phát hành cùng với trình chiếu PDF và phát tay, nhắm tạo điều kiện nghiên cứu cá nhân và sự chia sẻ cộng thể. Kết thúc với 4 câu họi chạm đến những điểm chính rút ra từ cuộc phỏng vấn video. Với những ai quan tâm, dù cá nhân hay cộng thể, có Diễn Đàn kĩ thuật số mở ra với cùng những câu hỏi với những quan điểm chia sẻ với hội viên các vùng và tỉnh dòng khác.

Các cộng thể được mời gọi tạo ứng dụng các công cụ hỗ trợ đọc và tiêu hóa phần đầu của Sinh Động và Cai quản Cộng thể: Sứ Vụ Giám Đốc Sa-lê-diêng sẽ ra mắt vào 3 tháng tới, từ Tháng Mười đến Tháng Mười Hai 2020.

Còn các cộng thể đào luyện được mời gọi nghiên cứu Sa-lê-diêng Trẻ và Đồng Hành: Định Hướng và Huấn Thị với sự trợ giúp của “video hạt giống” sẽ được phát hành cơ bản tháng tới, từ tháng Chín 2020 cho đến Tháng Sáu 2021.

The video interview on YouTube

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây