TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP SA-LÊ-DIÊNG LOMBRIASCO -Ý VÀ “PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI 4”: HOÀN TẤT GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA KẾ HOẠCH “NUÔI ONG”

0
18

TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP SA-LÊ-DIÊNG LOMBRIASCO -Ý VÀ “PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI 4”: HOÀN TẤT GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA KẾ HOẠCH “NUÔI ONG”

ANS – Lombriasco: Kế hoạch “Nuôi ong” ở Lombriasco khởi sự vào tháng 10/2020 từ khóa đào tạo cộng tác với “Phát triển Mạng lưới 4”. Một mạng lưới các Trường Nông Nghiệp Sa-lê-diêng trên thế giới và Trường Nông Nghiệp Sa-lê-diêng Lombriasco tọa lạc gần Tô-rin-nô.

Mục đích của kế hoạch là đưa ngành nuôi ong ngày khi còn ngồi ghế nhà trường nông nghiệp Sa-lê-diêng tại Lombriasco. Ứng dụng các kĩ thuật mới nhằm bảo tồn các loài và tầm quan trọng của chăm sóc môi trường, các khía cạnh sản xuất và đổi mới trong một thế giới tiến hóa không ngừng.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13373-italia-scuola-agraria…

—btt.dbbv, lược dịch—

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây