TTN 28: Bức tranh tổng thể toàn cầu về “Công ty Giáo Dục đa Quốc gia” mang tên Don Bosco

0
76

ANS – Tô-ri-nô, 18/02/2020:  Thứ Hai và Thứ Ba, 17- 18 tháng 2, là những ngày đầu dành trọn tâm huyết cho công việc tổng quát. Những ngày này được sống với sinh hoạt thường nhật. Vào lúc 6g45 sáng, tất cả Tổng Tu Nghị (TTN) viên được chia theo nhóm ngôn ngữ. Khởi đầu ngày mới với cầu nguyện: chúc tụng, nguyện ngắm và Thánh Lễ. Mỗi ngày sinh hoạt giống như đời sống thường nhật của cộng thể, một giai điệu hòa hợp giữa bao khác biệt về văn hóa và địa lý.

Mỗi ngày có 4 Buổi Hội Nghị chung. Những ngày này chủ yếu là lắng nghe, nghiên cứu cùng với suy tư cá nhân trước để có khái quát chung về sự hiện diện của Tu Hội trên toàn thế giới.

Trên hết, việc lắng nghe của những ngày này cũng như trong vài ngày tới, các báo cáo sẽ được trình bày, nghiên cứu và thảo luận theo từng ủy ban. Sau đó, những lượng giá kỹ lưỡng cùng với bất cứ câu hỏi nào đều được gởi về cho cha Bề Trên Cả.

Chủ đề thống nhất của hai ngày là Báo cáo của Cha Bề Trên Cả về Tu Hội thánh Phan-xi-cô Sa-lê trong nhiệm kỳ của ngài, 2014-2020.

Quy Chế 119 mời gọi rằng: “Khởi sự mỗi lãnh vực, Cha Bề Trên Cả hoặc bất kỳ ai đại diện ngài, sẽ trình bày tổng quát hiện trạng Tu Hội”. Đây là nhiệm vụ của cha Bề Trên Cả được thực hiện với sự cộng tác của ban Tổng Cố Vấn.

Kế đó, các vị Tổng Cố Vấn  của từng lãnh vực đến các vị Tổng Cố Vấn Vùng cũng như Tổng Thư Ký Gia Đình Sa-lê-diêng trình bày báo cáo của các ngài. Mỗi vị trình bày cách tóm lược về những gì hiện có cho các thành viên TTN, cả văn bản in giấy cũng như trên mạng lưới của TTN. Phần trình bày sống động với sự minh họa của các video cũng như hình ảnh trình chiếu.

Đáng lưu tâm hơn, các bài tham khảo từ những hướng dẫn đến các tài liệu, dữ liệu và các trang web bổ túc cho các bản báo cáo.

Một nhân tố tiên khởi đồng quy mọi mối tương quan: với bản tham khảo kết thúc nhiệm kỳ 6 năm, mỗi báo cáo được tổng hợp từ nhiệm kỳ trước đó, sau đó, có được bản lượng giá và rà soát toàn bộ chặng đường đã qua, nêu ra một số thách đố cần được suy tư trong 6 năm tới.

TTN sẽ lắng nghe cho hết tối nay, Thứ Ba 18/02, với phần phỏng vấn đặc biệt của cha Bề Trên Cả được phát trên Facebook ANS vào lúc 5g30 chiều (UTC + 1).

Nhân buổi Hội Nghị Chung đầu tiên, một bản hiệp thông về kết quả làm việc của mỗi lãnh vực trong TTN được đăng trên các kênh truyền thông, thông tin tại www.infoans.org, tài liệu chính thức được đăng trên www.sdb.org, ANS đăng trên các phương tiện xã hội (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr và kênh ANS YouTube) và truyến hình trực tiếp các khoảnh khắc đa dạng trên trang Facebook ANS

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây