TTN 28: Cầu nguyện, suy tư, thảo luận theo từng nhóm Vùng để trải nghiệm kinh nghiệm làm việc trong Tu Nghị

0
60

(ANS – Tô-ri-nô): 20.02.2020 – Trong bài giảng mở đầu, với những lời lẽ của Tổng Tu Nghị 20, cha Bề Trên Cả đã mời gọi: “Việc trung thành thực sự với Don Bosco không hệ tại ở việc mô phỏng giống ngài ở bên ngoài, nhưng là bắt chước Don Bosco trong sự trung thành của ngài trước những tác động của Chúa Thánh Thần”. Đó là lý do tại sao trong những ngày 19, 20 và 21, các thành viên Tổng Tu Nghị đã dành thời gian để suy tư, học hỏi, cầu nguyện và đối thoại cá nhân: 3 ngày linh đạo và học hỏi để dần đi vào sâu hơn bầu khí và nội dung của Tổng Tu Nghị.

Vào những buổi sáng nói trên, có 3 gợi ý suy niệm do:

·        Cha Rossano Sala với đề tài “Sự ưu tiên của sứ mệnh Sa-lê-diêng giữa các người trẻ ngày hôm nay”;

·        Cha Eunan McDonnell với đề tài “Bộ mặt người Sa-lê-diêng hôm nay”;

·        Cha Luis Fernando (Koldo) Gutierrez với đề tài “Cùng với người đời trong sứ mệnh và đào tạo”.

Trước thánh lễ cử hành trước bữa ăn trưa là những giờ phút lắng nghe và suy niệm cá nhân.

Ban chiều có 2 phiên làm việc theo nhóm Vùng. Mục đích của việc học hỏi và trao đổi là “phân định những thách đố ưu tiên của Hội dòng và nhận dạng những tiến trình cơ bản cũng những như gì cần phải hành động trong thời gian 6 năm tới 2020-2026”.

Việc học hỏi được thực hiện liên tục và theo những phương thức. Việc học hỏi và thảo luận nhóm này luôn quy chiếu vào bản Báo cáo của cha Bề Trên Cả, và được thực hiện trước cuộc trao đổi trong phiên họp khoáng đại. Sự trao đổi cũng sẽ được tóm kết vào cuối Tổng Tu Nghị “để mỗi Vùng nghiên cứu bối cảnh riêng của mình và trình bày cho cha Bề Trên Cả cũng như những vị Tổng Cố Vấn sẽ được bầu chọn, biết những đường hướng hành động cho Vùng trong Kế hoạch sinh động và quản trị của cha Bề Trên Cả cũng như Ban Tổng Cố Vấn trong nhiệm kỳ 6 năm tới, từ 2020 đến 2026”.

Để giúp tóm lại những gì đã làm việc trong các Ủy ban liên quan trước tiên đến các vùng miền Sa-lê-diêng, một nhóm được thành lập gồm các thành viên Tổng Tu Nghị: Cha Gabriel Romero (ARN), cha Igino Biffi (INE), cha Marcello Baek (KOR) và cha Pierre Célestin Ngoboka (AGL).

Photos on ANSFlickr

Chuyển ngữ: Văn Chính, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây