TTN 28: “Cỗ máy” Tổng Tu Nghị bắt đầu chuyển bánh: Bầu chọn Thư Ký và Điều phối viên

0
84

ANS – Tô-ri-nô: 26.02.2020 – Tổng Tu Nghị (TTN) là một “cỗ máy” hai mặt vĩ đại. Khía cạnh quan trọng đầu tiên là tinh thần đặc sủng, bảo đảm niềm hi vọng lớn lao của toàn thể Gia đình Sa-lê-diêng. Khía cạnh thứ hai tuy không quan trọng bằng nhưng cần thiết đó là hoạt động tham dự hài hòa chân thực vào mạng lưới IT, một hệ thần kinh đích thực của TTN.

Sáng hôm qua, Thứ Hai ngày 24 tháng 2, bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra hệ thống dịch thuật ngôn ngữ và hệ thống bầu phiếu cho 222 thành viên.

Kế đến, được đề xuất bởi Tổng Điều Hành Viên và hội đồng bỏ phiếu, Thư ký gồm cha Enrico Gaetan, cha Luca Barone và cha Daniele Merlini.

Tiếp đến, TTN bầu các điều phối viên, gồm cha Manuel Cayo, Giám tỉnh Peru (PER) – cha Jose Kuruvachira, Giám tỉnh Ấn Độ – Dimapur (IND) – cha Manuel Jimenez Castro, khách mời Công-gô châu Phi (ACC).

Thành viên Tu nghị chìm ngập vào suy tư cá nhân về Quy Chế và sau đó được chia thành bốn ủy ban theo đề tài, và một tiểu ban về chủ đề pháp lý.

Thứ Ba 25.02 đã làm các bước thủ tục tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng: Phê duyệt Quy Chế TTN 28 được mong chờ từ sáng sớm; hai lãnh vực trình bày Công cụ Làm việc của TTN được xếp lịch ngay sau đó. Bản văn được cha Bề Trên Cả phác thảo thành hai Ủy Ban Tiền TTN (một chủ đề của TTN và một là những khía cạnh pháp lý). Đó là phương tiện phục vụ cho phân định căn bản và được cấu trúc dựa trên ba chủ đề nền tảng của TTN 28:

– Sứ mệnh tiên vàn dành cho giới trẻ,

– Khuôn mẫu người Sa-lê-diêng hôm nay,

– Chia sẻ sứ mệnh giữa Sa-lê-diêng và người đời.

Hoạt động cuối cùng là trình bày bản đúc kết tóm lược của các ủy ban đóng góp về Bản Tường Trình của Cha Bề Trên Cả. Đây cũng là dịp để cha Bề Trên Cả trả lời các câu hỏi chất vấn.

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây