TTN 28: Sự Hiệp nhất và Đa biệt trên thế giới và tại những cộng đoàn địa phương

0
38

(ANS – Tô-ri-nô: 24.02.2020) – Sự đa biệt về nhiều mặt với nhiều ngôn ngữ khác nhau cho thấy một sự đa dạng của các nền văn hóa và bối cảnh sống mà chính những nơi đó, những kinh nghiệm giáo dục của Don Bosco đã được thấm nhập vào. Không hề thiếu tình huynh đệ vốn là những nhịp cầu cho tất cả mọi cơ hội để có thể vượt qua mọi biên cương, những suy nghĩ, những kinh nghiệm, cả những truyền thống và lịch sử, để có thể đi đến sự hiểu biết lẫn nhau.

Những người Sa-lê-diêng trên khắp thế giới, và cùng với họ là những nhóm trong Gia đình Sa-lê-diêng, người đời và những cộng sự viên người đời, các bạn trẻ, tất cả đều hiện diện trong Tổng Tu Nghị 28 (TTN 28) tại Valdocco, thành phố Tô-ri-nô.

Sự hiệp nhất và đa biệt rõ ràng vẫn có đó, nhưng luôn có sự kính trọng và chấp nhận mọi ý kiến của người khác, đặc biệt khi họ diễn tả sự khác biệt mà trong đó những người Sa-lê-diêng và những cộng đoàn giáo dục cùng hiện diện cách tích cực.

Tất cả những điều này được diễn tả ngay trong tuần lễ làm việc đầu tiên của TTN 28, khởi đi từ Báo cáo của cha Bề Trên Cả được chính ngài trình bày và cùng với sự cộng tác của các vị Tổng Cố Vấn. TTN 28 cũng dành 3 buổi chiều để làm công việc duyệt xét theo từng Vùng với sự điều phối của các Tổng Cố Vấn Vùng.

Hẳn rằng đó không giống như một cuộc hội họp của những nhà đầu tư kỹ nghệ, cũng chẳng phải một cuộc họp chính trị của những đảng phái với những sự đối đầu nhau về kinh tế, lợi nhuận hay tranh giành địa vị, tầm ảnh hướng: Nhưng qua những lời nói và phát biểu khác nhau được lập đi lập lại, bản chất của một cộng đoàn mang tính giáo hội được diễn tả và làm nổi bật hằng ngày qua kinh nguyện với các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Tuần lễ này cũng đánh dấu việc khởi đầu Mùa Chay thánh với Thứ Tư Lễ Tro.

Các thành viên TTN 28 dành 3 buổi sáng để suy tư và cầu nguyện theo 3 điều cốt yếu làm nên chủ đề chính của TTN 28: Người Sa-lê-diêng cho giới trẻ ngày nay. Việc chính thức khai mạc TTN 28 được cử hành vào ngày thứ Bảy vừa qua, và khoản Hiến luật của Hội dòng Sa-lê-diêng cũng chỉ dẫn rõ ràng: “Chính nhờ Tổng Tu Nghị mà toàn thể Hội dòng, vâng theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa, gắng sức tìm biết thánh ý của Thiên Chúa trong một thời điểm nhất định của lịch sử nhằm phục vụ Hội Thánh cách tốt đẹp hơn” (HL 146).

Tổng Tu Nghị tiếp tục với dưới sự chủ tọa của cha Bề Trên Cả và điều hành viên TTN

28 là cha Stefano Vanoli. Tuần này cũng khởi sự những thủ tục cần thiết cho cuộc họp  chung về mọi yếu tố: Sự chấp thuận theo Quy chế, việc bầu chọn các thư ký và những người giúp điều phối, việc thiết lập các ủy ban điều nghiên.

Điều lưu ý là việc sử dụng giấy tờ hầu như biến mất, và việc photocopy cũng trở nên vô dụng. Mỗi thành viên mang theo mình máy tính cá nhân: Trong đó có tất cả mọi thứ người đó cần đọc. Cũng với máy tính này mà người đó sẽ thực hiện việc bầu chọn, liên lạc với nhau. Trong Tổng Tu Nghị, mỗi thành viên cũng đã trải nghiệm được việc thông dịch trực tiếp và tức thời mà họ cần tới.

Chuyển ngữ: Văn Chính, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây