TTN28 – Cha Pascual Chávez: “Ngoại trừ giáo dục, không có cách nào khác thay đổi xã hội.

0
117

TTN28 – Cha Pascual Chávez: “Ngoại trừ giáo dục, không có cách nào khác thay đổi xã hội. “

ANS – Tô-rin-nô: Kinh nghiệm của TTN 28 tại Valdocco qui tụ những đại diện Sa-lê-diêng toàn cầu. Tất cả cùng chung một ngôn ngữ và chung một cảm nhận: Người Trẻ.  Tất cả cùng hít thở chung một đoàn sủng Sa-lê-diêng, “chọn lựa giới trẻ”, là món quà vô giá từ người cha vĩ đại, Don Bosco. Khởi đi từ kinh nghiệm phục vụ Tu Hội trong suốt 12 năm qua cũng như 6 năm hoạt động khắp nơi trên thế giới, cha nguyên Bề Trên Cả Pascual Chávez Villanueva trả lời những vấn đề liên quan đến đời sống Sa-lê-diêng trong cuộc phỏng vấn do cha Daniel García, SDB thực hiện. Câu trả lời của ngài mời gọi người Sa-lê-diêng nhìn về Tu Hội từ góc độ hiện thực “để tiếp tục có hiệu quả và giá trị như những người Sa-lê-diêng Don Bosco” cộng tác “đưa ra những đáp án cho một xã hội đang thay đổi, một thế giới cũng như Giáo Hội đang mong chờ chúng ta, một câu trả lời  cho hướng về người trẻ.”

Thưa cha, sau những chuyến tông du khắp thế giới trong sáu năm qua, cha nghĩ thế nào về hình ảnh Tu Hội chúng ta?

Trước tiên, cha cám ơn cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đã ưu ái dành cho cha sứ mệnh thú vị và đầy cảm xúc. Sự phục vụ này cho cha cơ hội tương tác với Tu Hội khắp mọi miền thế giới. Cha xác tín rằng chúng ta là một Tu Hội có căn tính đoàn sủng năng động và sâu sắc. Thế nhưng cho phép cha nhìn những điều từ một khía cạnh khác mà cha có thể chạm đến những vấn nạn mà anh em chúng ta trải nghiệm. Chẳng hạn, sự dễ dãi trong cầu nguyện có thể dấn đến  duy hoạt động. Thật đáng lưu tâm đến việc có ít hội viên chịu đựng sức nặng của cơ cấu. Có một số căng thẳng trong các cộng thể đa văn hóa và đa quốc gia. Tại các cộng thể đó, số hội viên lớn tuổi ngày càng gia tăng trong khi số hội viên trẻ giảm sút. Nơi đó, có những cảm nhận khác biệt và bầu khí gia đình không được đảm bảo, cũng như không thể hiểu và thực thi sứ mệnh Sa-lê-diêng.

Thưa cha, cha có nghĩ rằng 3 đề xuất cốt lõi của TTN 28 có nên suy tư tách biệt hay chúng được giả định và thực hiện trong sự thống nhất?

Theo cha, ba đề xuất cốt lõi của TTN 28 được liên kết mật thiết và không thể tách biệt. Chúng có thể được tách ra để nghiên cứu và nên đào sâu từng đề xuất một, nhưng không được đánh mất sự thống nhất của chúng. Đời sống thánh hiến đang thay đổi và tạo nên 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là sự phong phú về cội nguồn ơn gọi. Yếu tố quan trọng thứ hai là những thế hệ tu sĩ mới. Đâu là cách thế đào tạo dạng người trẻ này? Trong cách này, sự bảo đảm căn tính đoàn sủng Sa-lê-diêng cần thiết ngày nay. Yếu tố thứ ba là ưu tiên mới trong sứ mệnh và các công cuộc. Cuối cùng, có một chủ thể mới với tất cả ý nghĩa này. Cha nghĩ rằng ba đễ xuất cốt lõi này không thể tách rời. Chúng nhất định phải thống nhất với nhau.

Toàn bộ phỏng vấn này được đăng trên ANS bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia.

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây