Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 7: NHÌN là nhận ra, dừng lại, không bước tránh qua.

0
14

BTT. Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây