Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 8: NHÌN là động lòng trắc ẩn

0
59

BTT Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây