Tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 9 (23/05/2021):NHÌN là nhìn vượt qua những cản trở và đau khổ với niềm hy vọng

0
64

BTT Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây