Tuần chín ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 1 (15/05/2021): NHÌN LÀ HƯỚNG ÁNH MẮT VỀ THIÊN CHÚA

0
14

Ban Truyền Thông Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây