TƯỞNG NHỚ CÁC BẠN TRẺ NGUYỆN XÁ POZNAŃ, Ở BA LAN TỬ ĐẠO 24/08

0
22

TƯỞNG NHỚ CÁC BẠN TRẺ NGUYỆN XÁ POZNAŃ, Ở BA LAN TỬ ĐẠO 24/08

Ngày 24/08 tưởng nhớ 5 bạn trẻ tử đạo Nguyện Poznań, ở Ba Lan. Tất cả nguyện xá viên và 5 bạn đều tham gia tiến trình thăng tiến nhân bản và Ki-tô giáo, năm bạn và tất cả dấn thân sinh động như những bạn đồng hành, liên đới với nhau cho thiện ích chung, kế hoạch cá nhân và xã hội. Bị bắt gần như cùng nhau và bị giam trong các tù khác nhau trong cùng thời gian ngắn. Họ cùng chịu tù tội như nhau và đón nhận phúc tử đạo trong cùng một ngày theo một cách giống nhau.

Cha BTC Vecchi chia sẻ trong ngày lễ phong chân phước của các bạn trẻ: “Mỗi người có một tiểu sử khác nhau, được đan dệt với nhau trong cùng môi trường Sa-lê-diêng. Môi trường cống hiến cho các bạn nhân bản và tinh thần để vui nhận phúc tử đạo.”

Có thể đọc thêm: https://www.facebook.com/agenziaans

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây