Uganda – Những đệ tử, tiền tập và tập sinh của Hội dòng Nữ tử Bác Ái Chúa Giê-su

0
19

Uganda – Những đệ tử, tiền tập và tập sinh của Hội dòng Nữ tử Bác Ái Chúa Giê-su

Gulu – Uganda, 08/2021: Chỉ 10 năm khởi sự hiện diện đàu tiên tại Châu Phi ở Juba, Nam Sudan, các Sơ Nữ Tử Bác Ái Chúa Giê-su và cũng là nhóm thứ 11 của Đại Gia Đình Sa-lê-diêng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì có những tập sinh châu Phi.

Ngay khi đến Uganda năm 2019, các Sơ Nữ Tử Bác Ái Chúa Giê-su đã nhanh chóng lôi cuốn sự quan tâm đời sống thánh hiến nơi nhóm trẻ nữ. Cám ơn sự dấn thân của cả cộng thể đào luyện từ 23/08/2021 đã tiếp nhận 5 đệ tử và 2 tiền tập. Hôm sau, họ tiếp nhận những tập sinh châu Phi đầu tiên trong Thánh Lễ được Đức Tổng Giám mục Gio-an Bao-ti-xi-ta Odama của TGP Gulu chủ tế.

Tháng 3 năm ngoái, Hội dòng đã gởi 3 sơ khác đén Nam Sudan và Uganda. Hội dòng Nữ tử Bác Ái Chúa Giê-su được thành lập năm 1937 tại Nhật Bản. Hiện nay, các sơ đã có mặt tại 16 quốc gia của năm lục địa với hơn 900 hội viên tuyên khấn. Tháng mười tới tại I-ta-li-a sẽ cử hành Tổng Tu Nghị thứ 18 với chủ đề “Cùng nhau canh tân tinh thần Đức Giê-su Phục Sinh  nơi ngôi nhà chung”.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13514-uganda-prime-aspiranti…

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây