Ứng sinh ơn gọi CDB (Chí nguyện Don Bosco nam – Con Don Bosco) tại Việt nam

0
17

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Xuân Hiệp, Việt nam 19/10/2020. Vào ngày Thử Bảy 17/10 vừa qua, tại nhà nguyện của cộng thể Rinaldi ở Xuân hiệp, Cha Giám Tỉnh đã chủ sự nghi thức để tiếp nhận một ứng sinh mới, bắt đầu tìm hiểu ơn gọi CDB.

Trong Gia đình Salêdiêng, chúng ta thấy có 2 nhóm tu sỹ là những Tu hội đời (Secular Institutes) : VDB (Chí nguyện Don Bosco nữ ) và CDB (Chí nguyện Don Bosco nam). Họ là những tu sỹ thực thụ với 3 lời khấn như các tu sỹ khác, nhưng họ không có tu phục riêng và không sống cộng đoàn. Theo não trạng văn hoá tại Việt nam, người ta rất khó chấp nhận trở thành 1 tu sỹ mà không có tu phục và có cuộc sống rất bình thường như mọi người khác trong xã hội. Vì vậy, việc theo đuổi những ơn gọi như thế quả là một thách đố lớn lao.

Vị ứng sinh ơn gọi CDB hôm nay là cựu tu sinh của cộng thể Rinaldi. Sau thời gian tìm hiểu ơn gọi SDB, em cảm thấy không thích hợp và bây giờ muốn tìm hiểu ơn gọi CDB.

Hiên nay, trên thế giới có tất cả 1230 tu sỹ VDB và mới có 82 tu sỹ CDB (theo số liệu thống kê năm 2018). Riêng nhóm CDB mới được thành lập cách nay 26 năm và tại Việt nam đây là ứng sinh đầu tiên tìm hiểu ơn gọi này.

Cha Giám tỉnh đã trao cho cha Giuse Nguyễn ngọc Vinh làm linh hướng, hay làm Trợ Uý (Ecclesiastical Assistant) cho CDB tại Việt nam. Ngài sẽ đồng hành cùng vị ứng sinh trong tiến trình phân định ơn gọi trong vòng 3 năm cũng như trong thời kỳ đào luyện mai sau.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây