Va-ti-can-nô – “Mùa Tạo Dựng” khởi sự vào 01 Tháng 09.

0
23

ANS – Va-ti-can-nô: “Mùa Tạo Dựng” là sự kiện đại kết hàng năm diễn ra từ 01/09 đến 04/10. Nó nhắm đến thời gian cầu nguyện và hành động chung sức vì “Mái Nhà Chung”. Mục tiêu của năm nay tái quan tâm đến lối sống sinh thái, kinh tế, xã hội và chính trị. Chủ đề được chọn năm 2020 là: “Năm Thánh Trái Đất”.

Đức Thượng Phụ Constantinople, Ba-tô-lô-mê-ô I, đã khẳng định trong phát biểu của mình: “Thời đại chúng ta, ai cũng tin rằng môi trường thiên nhiên bị đe dọa chưa từng có trong lịch sử nhân loại.” Trong khi sự tiến bộ cung cấp nguồn lợi vô kể, nhưng cũng có thể bì tàn phá nếu không sử dụng đúng mực. Chính vì lí do đó, Đức thượng phụ Ba-tô-lô-mê-ô I trình bày: “Sự bảo vệ lợi ích chung, sự toàn diện của môi trường thiên nhiên là trách nhiệm chung của mọi cư dân trên trái đất này.”

Tuy nhiên, dù cho nhiều cá nhân đã nỗ lực dấn thân cho hệ sinh thái, các quốc gia vẫn chưa thấy có động thái đặc biệt nào cho thiện ích của môi trường.

Trong thông điệp “Laudato Sì”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh: “Thách đố khẩn thiết về  bảo vệ ngôi nhà chung bao gồm mối quan tâm mang cả gia đình nhân loại chung sức tìm kiếm sự phát triển bền vững và toàn diện, vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể thay đổi. Đấng Tạo Hóa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương hay hối hận về việc tạo dựng chúng ta. Nhân loại vẫn còn khả năng cộng tác xây dựng ngôi nhà chung.” (Laudato sì, 13).

Trong Thông điệp nhân cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Tạo Vật, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng bày tỏ niềm vui vì nhiều sáng kiến cấp địa phương, cho Ngôi Nhà Chung và cho người nghèo. Niềm hứa hện cho một năm đầy những hoạt động nơi các gia đình, các giáo xứ, các giáo phận, các trường học và các đại học.

Trong Thông điệp ngày Thế Giới Chăm Sóc Tạo Vật, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô viết: “Chúng ta vui mừng về các cộng đoàn đức tin đang xích lại gần nhằm kiến tạo một thế giới công bằng, an bình và bền vững hơn.  Chúng ta đặc biệt hạnh phúc vì Mùa Tạo Dựng thực sự là sáng kiến đại kết. Chúng ta hãy vun trồng ý thức rằng chúng ta đang sống trong một ngôi nhà chung như là thành viên của một gia đình duy nhất.”

Quan tâm đến hệ sinh thái và tạo dựng một tương lai vững bền cho người trẻ là một trong những hướng dẫn mà cha Bề Trên Cả cống hiến cho Tu Hội trong lục niên tới, 2020-2026.

Văn Hoàn,SDB chuyển dịch

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây