Vài nét về dòng ‘Các Nữ tu Bác ái Chúa Giêsu’ (Caritas Sisters of Jesus – CSJ)

0
32

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Rôma 18/07/2020. Dòng ‘Các Nữ tu Bác ái Chúa Giêsu’, hay gọi tắt là Dòng Bác ái Chúa Giê su (CSJ), là một trong 32 nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng.

Hiện nay, con số các tu sỹ của hội dòng trên toàn thế giới là 927 người, đang làm việc trong 4 tỉnh dòng và 2 Á tỉnh : tỉnh dòng Nhật bản ; tỉnh dòng Kwangju – Hàn quốc ; tỉnh dòng Suwon – Hàn quốc ; tỉnh dòng Seoul – Hàn quốc ; Á tỉnh Brazil và Á tỉnh Peru – Bolivia. Mẹ Bề trên Tổng quyền hiện nay là sơ Teresia Furiki Ryoko.

Hội dòng được thành lập tại Nhật bản vào năm 1937 do các vị truyền giáo Salêdiêng, dưới thời của cha Cimatti, và dòng đã được Toà Thánh phê chuẩn vào năm 1998.

Linh đạo chính yếu của dòng nhắm đến việc thực thi sứ mệnh truyền giáo. Ngoài 4 tỉnh dòng và 2 Á tỉnh, dòng còn đảm nhận thêm 6 hạt pháp lý với những biên cương truyền giáo mới. Năm nay, hội dòng sẽ có 3 nữ tu lên đường truyền giáo tại Phi châu : 2 sơ sẽ được gửi đến Nam Sudan và 1 sơ được gửi tới Uganda. Tại Uganda, hội dòng cũng bắt đầu có những ứng sinh người bản địa.

Vào năm tới, hội dòng sẽ cử hành Tổng Tu nghị 2021. Một trong 3 đề tài chính yếu mà Tổng Tu nghị sẽ bàn thảo tới, đó là ‘Sự tương giao liên văn hoá’ (Intercultural relationships). Đề tài trên nhằm thúc đẩy sứ vụ truyền giáo hướng đến mọi miền trên toàn thế giới.

Mỗi tỉnh dòng cũng được trao phó các vùng truyền giáo để mở rộng các công cuộc. Tỉnh dòng Nhật bản phụ trách công cuộc truyền giáo tại Đức, Italia, Việt nam và Philippines. Tỉnh dòng Seoul nhắm đến Papua New Guinea, Úc và miền nam Philippines. Tỉnh dòng Suwon mở rộng công cuộc đến Hoa kỳ và Argentina.

Trước đây, trụ sở chính của hội dòng đặt tại Nhật bản, vì Nhật bản là nơi khai sinh của dòng. Hiện nay, nhà trung ương của hội dòng đang đặt tại Rôma với địa chỉ : Piazza Antonio Salviatti, 3 Rôma, Italia.

Chúng ta cầu nguyện cho sự phát triển của hội dòng, đặc biệt cầu nguyện cho Tổng Tu nghị của hội dòng sẽ được cử hành vào tháng Tư năm tới.

Văn Hào, SDB  chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây