Vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong Giáo Hội – Video của Đức Giáo Hoàng – Tháng 10, 2020

0
54

Thực hiện bởi Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông Đồ Cầu Nguyện): https://www.popesprayer.va/

Vatican news tiếng việt

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây