VẤN ĐỀ XIN LỄ CỦA GIÁO DÂN

0
24

Không đi dự lễ nhưng năng xin lễ thì linh hồn được xin lễ có nhanh lên thiên đàng không?

Ban truyền thông Công giáo và Đời sống.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây