Vatican News phỏng vấn Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng

0
40

Thực hiện: Văn Yên, SJ

Các câu hỏi phỏng vấn:

1. Thưa Đức Tổng, như một thường lệ của TGP Sài Gòn, các giám mục trước đây đều là người miền Nam, Đức Tổng cảm nhận thế nào khi là người miền Bắc đầu tiên làm giám mục tại TGP Sài Gòn?

2. Trong kinh nghiệm 10 năm giám mục tại Phát Diệm, theo Đức Tổng, đâu là những điều quan trọng nhất trong nhiệm vụ này?

3. Vấn đề di dân là một trong những mảng mục vụ lớn của Việt Nam lẫn thế giới. Đức Tổng đã ở Phát Diệm và nay vào Sài Gòn, một nơi là di cư đi và một nơi là di cư đến, Đức Tổng có ưu tư gì và có những đường hướng nào cho vấn đề mục vụ di dân này?

4. Thưa Đức Tổng, năm 2019 vừa qua Giáo Hội Việt Nam chọn là năm đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, Giáo phận Phát Diệm đã triển khai chủ đề này như thế nào? Toà án hôn phối giáo phận áp dụng tông huấn Amoris Laetitia như thế nào?

Vatican News Tiếng Việt

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây