VENEZUELA – CUỘC GẶP GỠ PHONG TRÀO GIỚI TRẺ SA-LÊ-DIÊNG

0
8

VENEZUELA – CUỘC GẶP GỠ PHONG TRÀO GIỚI TRẺ SA-LÊ-DIÊNG

Los Teques – Venezuela, 07/2021: Nhóm Điều  Phối Quốc Gia của Phong trào Giới trẻ Sa-lê-diêng (SYM) Venezuela gặp mặt sau một năm.

Các tham dự viên có cơ hội cùng suy tư, lượng giá và lập kế hoạch hành động giáo dục mục vụ dành cho giới trẻ dấn thân trong các công cuộc Sa-lê-diêng và gặp gỡ nhóm địa phương.

Cuối cùng, để tiếp tục làm việc và điều phối SYM trong tương lai, các thành viên Nhóm Quốc Gia gặp gỡ Ủy viên Mục Vụ Giới trẻ của Tỉnh Dòng Venezuela là cha Jorrge Bastidas, cùng với một số thành viên khác trongGia Đình Sa-lê-diêng.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13278-venezuela-incontro-del-mgs

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây