Vì sao Phêrô chối Chúa 3 lần? Lm. GB Phương Đình Toại.

0
49

Truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây