VIỆT NAM – SÂN CỎ NHÂN TẠO CHO TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

0
21

VIỆT NAM – SÂN CỎ NHÂN TẠO CHO TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Từ Plei Rongol Khop, thuộc huyện Đức Cơ xa xôi miền núi huyện miền núi xa xôi và miền núi Đức Cơ, Con cái của Don Bosco đã tìm kiếm giúp đỡ để xây dựng sân cỏ nhân tạo. Nơi đây, các ngài tổ chức nhiều hoạt động thể thao vui chơi. Đồng thời, các ngài cũng xây dựng một ngôi nhà nguyện mới ở là Trol Deng. Một dự án rất Sa-lê-diêng phù hợp với Hệ thống Giáo dục Dự phòng giúp các nhà truyền giáo Sa-lê-diêng tiếp tục gởi đi khắp nơi trên thế giới.

Thông điệp của các ngài: “Sau 7 năm hiện diện, các ngài đã ổn định và phát triển vững mạnh các hoạt động giáo xứ thuộc cộng thể Plei Rongol Khop. Chúng tôi cũng có chương trình mở ra các công cuộc phục vụ giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi ở khu vực xung quanh.”

Có thể đọc thêm: https://progetti.missionidonbosco.org/…/un-campo-da….

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây