Ý – ANDREA COMINO SDB, NGƯỜI TIÊN PHONG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI PHILIPPINES, CAMPUCHIA, NIGERIA VÀ SUDAN

0
13
Ý – ANDREA COMINO SDB, NGƯỜI TIÊN PHONG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI PHILIPPINES, CAMPUCHIA, NIGERIA VÀ SUDAN
 
ANS – Tô-rin-nô: Nhà truyền giáo được nhiều “phép lạ” trong kinh nghiệm cá nhân. Một cụ 80 tuổi đời với 60 năm sống ơn gọi Sa-lê-diêng Sư huynh, 46 năm truyền giáo vùng Á Châu và Châu Phi.
 
Chắc chắn nhiều lần có sự can thiệp mang hương vị quan phòng của Thiên Chúa Cha. Đó là kinh nghiêm của Andrea Comino. Ngài là một chuyên gia điện tử khi mà thời kì điện tử còn là điêu huyền bí đối với mọi người.
 
Ngài là giáo viên và cũng là người điều hành trung tâm xây dựng trường nghề tại nhiều quốc gia.
 
Từ trái qua: Giacomo và Andrea Comino, Sa-lê-diêng Sư huynh.
Có thể đọc tiếp: https://www.infoans.org/…/13283-italia-andrea-comino
Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ
 
 
 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây