Ý – Đại dịch không ngăn trở Nhóm TGS:  Nhóm TGS Châu Âu   Sinh Hoạt Hè

0
15

Ý – Đại dịch không ngăn trở Nhóm TGS:  Nhóm TGS Châu Âu   Sinh Hoạt Hè

ANS – Venice: Gợi hứng từ Sa-lê-diêng Don Bosco, ngay cả trong đại dịch, Hội Thăng Tiến Xã Hội “Nhóm TGS Âu Châu” đề xuất hàng loạt hoạt động nhóm dành cho sinh viên, tình nguyện viên và gia đình.

Họ cùng khát vọng giới thiệu một đề xuất giáo dục chất lượng trên địa bàn, với tầm nhìn vượt ra biên giới

Có thể đọc tiếp: https://www.infoans.org/…/13346-italia-la-pandemia-non…

—btt.dbbv—

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây