Ý – KHÓA HỌC ĐỒNG HÀNH SA-LÊ-DIÊNG TẠI VALDOCCO

0
20

Ý – KHÓA HỌC ĐỒNG HÀNH SA-LÊ-DIÊNG TẠI VALDOCCO

 ANS – Tô-rin-nô: Khóa học Đồng hành Sa-lê-diêng bắt đàu và buổi tối Thứ hai ngày 16/08 tại Valdocco, Tô-rin-nô. Có tổng cộng 16 Sa-lê-diêng tham dự đến từ 13 Tỉnh dòng khác nhau.

Ban đầu nghĩ rằng có khoảng 21 tham dự viên, nhưng theo qui định phòng chống dịch bệnh khiến một số không thể tham dự. Khóa học do Raymond Callo, SDB điều phối, trong vai trò thành viên của Ban Đào Luyện. Khóa học được sử dụng bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Ý và Tây Ban Nha.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13462-italia-scuola-di…

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây