Ý – KHỞI SỰ ĐÀO TẠO ỨNG SINH ADMA VALDOCCO TIÊN KHỞI

0
17

Ý – KHỞI SỰ ĐÀO TẠO ỨNG SINH ADMA VALDOCCO TIÊN KHỞI

ANS – Tô-rin-nô: Khoá đào tạo người muốn hiểu biết Hội Đức Ma-ri-a Phù Hộ (ADMA) bắt đầu tại Valdocco vào Chúa Nhật 13/06. Nhóm đặc sủng, Thánh lễ được cử hành Vương cung Thánh Đường Đức Ma-ri-a Phù Hộ và lần hạt đã được lên kế hoạch. Sau đó là thời gian trình bày lộ trình làm việc, kiến thức và thảo luận.

Là giám đốc Vương cung Thánh đường, cha Guido Errico mời gọi mọi người hiện diện suy tư về biến cố quy tụ ngay bên dưới Vương cung. Nơi đặt viên đá khởi sự xây dựng Đền thờ. Đây cũng là nơi ứng sinh ADMA có thể đặt nền tảng cho hành trình của mình.

Trong vai trò Chủ tịch Nhóm ADMA tiên khởi, cha Renato Valera nhấn mạnh đến nhiều nhóm trên thế giới cùng đồng hành để hiểu biết Đức Ma-ri-a. Từ đó, họ biến đổi đời mình theo Mẹ trong việc theo gương Chúa Giê-su.

Là sinh động tinh thần ADMA trên toàn thế giới, cha Alejandro Guevara đề xuất khoé nhìn vào ngày khởi sự hành trình theo đuổi đời sống mới. Theo cái nhìn này, ứng sinh được mời gọi tái sinh như con cái của Đức Ma-ri-a, hợp nhất mọi thành viên trong hiệp hội của Mẹ. Đó là lý do cha Guevara diễn tả lộ trình dẫn họ đến tình yêu ngày càng đậm đà với Đức Ma-ri-a.

Một lần nữa, nguyên chủ tịch ADMA Tiên khởi Tullio Luca nói thêm về nền tảng của hành trình đức tin và đặc sủng là mối tương quan tình yêu với Đức Ma-ri-a. Mẹ hướng dẫn tất cả ứng sinh đến với Chúa Giê-su tạo nên kinh nghiệm con người và gia đình. Anh cũng gợi nhớ đến : một vương cung thánh đường bằng đá thì chưa đủ, mà mỗi người cần gắn chặt mối liên kết với Đức Giê-su trong Thánh Thể và với Đức Ma-ri-a trên nền tảng kinh nghiệm: “Đó là Totus tuus của thánh Lu-y Ma-ri-a Grignion Monfort, là châm ngôn của Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II: Tất cả với Ma-ri-a, tất cả vì Ma-ri-a, tất cả qua Ma-ri-a dẫn chũng ta đến với Chúa Giê-su, bởi vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su”.

Cuối cùng, nói về việc tông đồ, ngài bày tỏ tầm quan trọng của việc mang Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a đến với người khác bằng tình yêu cụ thiết thực dành cho tha nhân, theo châm ngôn sống của Don Bosco Da mihi animas cetera tolle và làm chứng về cuộc đời của ngài cho tình yêu nhận từ Đức Ma-ri-a.

Cuộc họp kết thúc với ghi chú cuối của Cha Guevara. Ngài lưu tâm đến dù sao đi nữa Đức Ma-ri-a hướng dẫn khoá đào tạo. Mọi thành phần trong hiệp hội đồng hành cùng ứng sinh ADMA.

Nguồn: https://www.infoans.org/en/section/news/item/13118-italy-formation-for-aspirants-to-primary-adma-of-valdocco-begins

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây